Danail
Magnetic
Web zrealizovala firma holdysoftware.sk
 x 
Prázdny košík

Máte záujem stať sa novým školiteľom a distribútorom

nechtovej kozmetiky MAGNETIC?


Magnetic Nail Design ponúka spoluprácu ambicióznym a cieľavedomým nechtovým dizajnérkam, ktoré chcú svoje bohaté skús
enosti v nechtovej modeláži zúročiť pri školení nových nechtových dizajnérok a predaji produktov nechtovej kozmetiky Magnetic s informačnou a marketingovou podporou Magnetic Nail Academy.

Našimi partnermi sa môžu stať jednotlivé dizajnérky aj firmy s viacerími zamestnancami a vytvorenou sieťou odberateľov. Spolupracovať s nami môžu priamo školitelia v odbore nechtovej modeláže a manikúry alebo firmy, ktoré svojho školiteľa zamestnávajú alebo najímajú.

Pre obmedzenú č
asť sortimentu nechtovej kozmetiky Magnetic ponúkame obchodnú spoluprácu aj firmám a obchodníkom, ktorí sa dobre orientujú v odbore nechtovej kozmetiky a môžu svojim odberateľom poskytnúť profesionálnu podporu a poradenstvo.

Novým regionálnym zástupcom a školiteľom ponúkame účinnú podporu a tréning, ktoré im umožnia zvýšiť svoju profesionálnu výkonnosť a časom vybudovať perspektívny regionálne školiace centrum Magnetic Nail Academy.

U našich nových partnerov si najmä ceníme ich nadšenie pre túto zaujímavú a perspektívnu profesiu a poznanie, že obchodný úspech, kvalitná podpora a profesionálny tréning sa vzájomne podmieňujú a dopĺňajú.


Ponuka pre partnerov značky Magnetic

Potenciálnym partnerom neponúkame iba kvalitnú a širokú škálu produktov nechtovej kozmetiky ale najmä možnosť využitia vyskúšaných školiacich postupov a metód Magnetic Nail Academy, osobné skúsenosti a sústavnú podporu pre Vaše podnikanie.

 • zúročenie vašich doterajších praktických znalostí a životných skúseností pri spolupráci s MNA

 • nový pestrý pracovný režim na úkor času stráveného "za stolom"

 • výhodné obchodné podmienky

 • výhodné ohodnotenie pre trénerov

 • permanentnú možnosť vzdelávania sa na medzinárodnej úrovni

 • marketingovú podporu v tlačenej podobe a na internete

 • podporu na kozmetických veľtrhoch

 • výhodné Starter Sety produktov pre jednotlivé školenia

 • exkluzivitu v danom regióne

 • včasnú infrmovnosť o novinkách, akciách, školeniach

 • pomoc a podpora predaja v danom regióne (školenia, prezentácie..)

Naša stratégia je postavená na profesionálnej úrovni školenia. Dobré školenie je základom pre každý obchodný úspech. Niektoré produkty Magnetic preto nie sú voľne predajné a ich používanie je podmienené istou kvalifikáciou v nechtovej modeláži.

Týmto prístupom sa odlišujeme od niektorých iných značiek nechtovej kozmetiky. Školenia a semináre Magnetic Nail Academy sú vykonávané podľa jednotného štandardu a postupov, využívaných vo všetkých krajinách, kde je Magnetic zastúpený.

Očakávame od Vás:

 • Profesionálny prístup k dohodnutým podmienkam spolupráce.

 • Ambície a cieľavedomosť: Od našich zástupcov očakávame dané obchodné úspechy.

 • Vytýčené a dohodnuté ciele sú zárukou úspešného rozvoja a výnosného podnikania pre obe strany.

 • Školenia: Produktové a odborné školenia Magnetic Nail Academy s produktmi Magnetic je základom Vášho a nášho podnikania.

 • Zaujatie pre prácu s ľuďmi a s produktmi nechtovej kozmetiky.

 • Financie: Pre začatie obchodnej spolupráce budete potrebovať istý štartovací kapitál.

 • Komisionálny predaj nie je pre tento spôsob spolupráce možný.

 • Priestory: Pre profesionálnu prezentáciu je potrebné priestor a určitá úroveň predajných

  priestorov. Aj pre zásoby treba mať primerane veľký, prehľadný a bezpečný sklad. Tiež dostatočné množstvo najžiadanejších položiek skladom Vás zvýhodňuje pred konkurenciou.

 • Doprava tovaru: Je potrebné zabezpečiť priestor a pracovníkov pre včasnú a kvalitnú prípravu zásielok a ich expedíciu zmluvným prepravcom.

 • Rokovania s ľuďmi: Pretože budete jednať s mnohými najrôznejšími ľuďmi, je dôležité vedieť správne a diplomaticky komunikovať, vhodne prezentovať poskytované služby a produkty a dokázať popísať postupy a procesy aj viac spôsobmi.

 • Absolvovanie Certifikácie školitľov Magnetic Nail Academy

 • Účasť a výpomoc na veľtrhoch a výstavách

 • Starostlivosť o odberateľov vo svojom regióne

 • Dodržiavanie obchodu iba vo svojej lokalite (regióne) a nezasahovanie do iných regiónov

 • Dodržiavanie stanovených cien

 Naša budúca spolupráca tak vyžaduje obojstranne plné nasadenie a nemožno počítať s prácou "na pol úväzku" alebo ako doplnok k Vašej ďalšej alebo súčasnej práci. Tento podnik Vás bude zamestnávať s postupom času čoraz viac, úmerne nárastu Vašej siete študentov a odberateľov. Budete tak časom potrebovať aj schopné spolupracovníkov.

Zaujala Vás naša ponuka?

Aby ste sa mohli stať naším regionálnym zástupcom, navštívte nás prosím v našom firemnom štúdiu v Bratislave, kde Vám poskytneme ďalšie potrebné informácie a zoznámime Vás s produktami Magnetic. Toto osobné stretnutie je pre nás veľmi dôležité a môže vytvoriť dobrý základ pre našu ďalšiu vzájomnú spoluprácu.
Tešíme sa na Vás!

Kontakt:
Ing. Dana Vizárová
Magnetic Nail Design Slovakia
0905/682481, 0903/785882
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Certifikácia školiteľov Magnetic Nail Academy

Magnetic Nail Academy (MNA) prešla za niekoľko posledných rokov veľkými zmenami. Došlo k veľkému nárastu počtu školiteľov, národných distribútorov v Európe aj inde vo svete. Výraznejšie ako inokedy v minulosti sa zmenili postupy nechtovej modeláže a vytvárané designy. Objavili sa úplne nové trendy a postupy v nail arte. Sortiment kozmetických produktov Magnetic narástol na viac ako 2.500 položiek. Sídlo značky v Holandsku bolo v roku 2008 presťahované do nových rozsiahlych výrobných priestorov a adekvátne počtu odberateľov a školenia sa navýšil počet kmeňových zamestnancov aj externých školiteľov.

Všetky tieto pozitívne zmeny si vyžiadali istú konsolidáciu a upevnenie pozície značky Magnetic na trhu. V oblasti školenia tento proces zahŕňa tiež certifikáciu všetkých školiteľov Magnetic na národných i regionálnych úrovniach. Zmyslom certifikácie je zjednotenie systému školení a ďalšie skvalitnenie výučby najmä s ohľadom na základné kurzy a vyššie uvedené zmeny v postupoch modeláže nechtov.

Prakticky predstavuje certifikácia overenie schopností a vedomostí už existujúcich trénerov a ich rozdelenie do 4 kvalifikačných úrovní. Aj pre nových potenciálnych trénerov a partnerov značky Magnetic je pripravený nový intenzívnejší vzdelávací program. Nový systém umožní študentom využívať ešte kvalitnejšie kurzy a školenia. Dôraz u trénerov všetkých úrovní je kladený ako na teoretické a praktické vedomosti, tak najmä na didaktiky a schopnosť správne a zrozumiteľne odovzdávať potrebné informácie študentom.

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu dostanú certifikát školiteľa Magnetic, ktorý je základnou podmienkou pre začatie kariéry trénera. Certifikát školiteľa má obmedzenú ročnú platnosť, preto sú aj v priebehu nasledujúcich mesiacov a rokov tréneri pozývaní na kurzy, ktoré im umožnia zvyšovať ich kvalifikáciu so zreteľom na nové produkty a trendy v nail dizajne a nail arte.

Magnetic Nail Academy tak ponúka perspektívnu cestu a komplexnú podporu v podnikaní pre existujúcich aj nových trénerov aj v ďalších rokoch!

 

Copyright © 2011 - 2017 Profesionálne nechtové štúdio Danail. Všetky práva vyhradené.